Welkom bij WellDpack

WellDpack is gespecialiseerd in het ontpakken van verpakt voedingsafval en de verwerking van keukenafval en etensresten (swill). We zorgen voor de inzameling van verpakt en onverpakt voedingsafval, het ontpakken en het verwerken van de afvalresten (bijvoorbeeld door de opwekking van biogas in een vergister).

WellDpack wordt geleid door Emmy Olieslagers en Mark Van Helvert en beiden hebben ze een jarenlange ervaring in recycling van spijsolieën, vetten en swill.

Waar zit het verschil?

  • WellDpack garandeert een 100% veilige verwerking van verpakt voedingsafval en swill
  • alle organische biologische afvalstoffen (OBA) gaan integraal naar een vergister om omgezet te worden in biogas
  • WellDpack zorgt voor de ophaling, behandeling en verwerking en beheerst de volledige keten
Melk ontpakken

De verpakking van vervallen melk verwijderen kan op een betere manier.